Autor blogu: Noboru, muž. Spoluautorka: Lenka, žena.

Březen 2011