Autor blogu: Noboru, muž. Spoluautorka: Lenka, žena.

Říjen 2011