Autor blogu: Noboru, muž. Spoluautorka: Lenka, žena.

Září 2012